Automat LS40V do montażu SMD | DDM Novastar
Automat LS40V do montażu SMD DDM Novastar

Maksymalny rozmiar płytki: 330 x 359 mm
Maksymalny rozmiar ruchu LS40V: 560 (oś X) x 560 (oś Y) mm
Maksymalny rozmiar ruchu osi Z: 38 mm
Typowa weryfikowalna szybkość umieszczeń: 2500-3600 szt./godz.
Maksymalna szybkość umieszczeń: 4800 szt./godz
Dokładność umieszczeń: +/- 0.001"
Możliwość zastosowanej siatki: raster 0,381 mm
Możliwość użycia najmniejszych komponentów: obudowy 0201
Maksymalna wielkość komponentów: 50mm korpus kwadratowy
Maksymalna ilość podajników (taśma 8mm): 56
Max. ilość podajników przy zastosowaniu Bank Feddera: 84
Podajniki taśmowe: 8, 12, 16, 24, 32, 44 mm (elektryczne)
Podajniki tubowe (także luzem): 8, 10, 14, 18, 24, 32 mm (ręczna regul. prędk.)
Podajniki tacowe komórkowe: z płytkowymi/komórkowymi tacami
Wymiary: 1016 x 1067 x 1346,2 mm
Centrowanie laserowe: bezdotykowy laser Cyberoptics
Masa: 370 kg
Mocowanie płytki: uchwyty brzegowe z opcjonalnym oprzyrządowaniem i sworzniami
System wizyjny: Cognex - 2 kamery (górna i dolna)
Rozdzielczość systemu wizyjnego: do 10µm
Napięcie: 220-240 V